O NATULIQUE >

NASZE KORZENIE

NATULIQUE został stwozerzony w Danii, jednym ze światowych liderów energii odnawialnej i ekologicznego stylu życia.Chęć zrobienia czegoś więcej dla natury oraz promowanie wiedzy na temat zdrowszych wyborów przyczyniła się do stworzenia NATULIQUE jako wyjątkowej marki, która nieprzerwanie inspiruje silną  światową kulturę dożącą do organicznej i ekologicznej przyszłości.

nasi założyciele - prekursorzy

Drogowskaz na morzu

Na całym świecie, NATULIQUE jest znany i szanowany za swoją innowacyjność oraz rzetelność jako partner biznesowy. To wywodzi się z jakości naszych produktów oraz sposobu prowadzenia firmy i relacjii z naszymi partnerami. Ułatwiamy kulrurę profesjonalizmu, elastyczności, innowacyjności, zaufania, uczciwości oraz ponad wszystko rodziny. Troska i szczera pomoc, pomimo, tego że jestśmy rozproszeni po całym świecie to coś co naprawdę cenimy, ponieważ wierzymy, że najsilniesze relacje bazują na zaufaniu i oddaniu. Jest to zakorzenione w naszym Duńskim dziedzictwie.

Wysokie standardy

Dania długo pracowała na efektywny i dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny, przejrzyste decyzje oraz widoczne wyniki dla obywateli. Troska o obywateli to coś, co sprawia, że Dania jest tak wyjątkowa. Z tego powodu rząd Duński wprowadził surowe regulacje dotyczące chemikaliów znajdujących się w produktach codziennego użytku. Ponad 1300 niebezpiecznych substancjii chemicznych są dzisiaj zakazeny jedynie w kosmetykach. W prównianiu do przepisów FDA w USA, które zakazują jedynie 11 substancjii chemicznych. W innych krajach regulacje dotyczące chemikaliów są równie niskie i niepokojące. W dodatku Dania jest faworytem, jeśli chodzi o produkty organiczne. W 1987, Dania była pierwszym krajem, który wprowadził kontrolę organiczną, 29 lat póżniej, Dania jest pierwszym krajem dążącym do bycia pierwszym na świecie krajem w 100% organicznym. Podobnie, NATULIQUE był pierwszym liną kosmetyczną produkującą certyfikowane produkty spełniające międzunarodowe standardy.

Niestosowane na zwierzętach

Z powodu szkody wyrządzanej zwierzętom, parawo unijne stwierdza, że żadne produkty kosmetyczne testowane na zwierzętach, z całego świata, nie mogą być sprzedawane, ani produkowane w Danii. Niestosowanie produktów na zwierzętach można powiedzieć, że jest mocno zakorzenione w naszej kulturze. Jednak w NATULIQUE mamy nadzieję zrobić więcej i nie odwracać wzroku od tego, co dzieje się poza nami. Z tego powodu NATULIQUE jest oddanym partnerem Humane Society International i nieprzerwanie wspiera ich kamanię #BeCrueltyFree.

Ekologiczne Życie

Ekologiczne życie i podejmowanie dojrzałych decyzji jest dobrze znane duńczykom. Zielony transport sposobem przemieszczania się. W szczególności duńska kultura rowerowa jest warta zauwazenia. Stolica Dani Kopenhaga jest pierwszym, oficjalnym Miastem Rowerowym na świecie. Kultura rowerowa dała początek serdecznej ogólnej odpowiedzialności, aby stworzyć miasto dostępne dla wszystkich i zapewnić czyste powietrze, w którym przyjemnie się żyje. Czasami możesz nawet rodzinę królewską jadącą do szkoły rowerami. Jeżeli ktoś nie jedzie rowerem, z pewnością używa transportu publicznego.

Napędzane Zieloną Energią

Niektóre kraje zostały obdarzone ogromną ilością zasobów energii naturalnej takimi jak olej, metale i złoto. Dania została obdarzona wiatrem – ogromną ilością. Dania ma jeden z najlepszych warunków do wytwarzania energii wiatrowej. Nie jest zatem zaskoczeniem, że jest pionerem energii wiatrowej i światowym leaderem produkcji technologii wiatrowej. Chcąc pozostawić jak najniższy ślad węglowy oraz troszcyć się o Matkę Naturę, NATULIQUE postanowił użyć energii wiatrowej do wytwarzania produktów.

Jednak nie tylko NATULIQUE dba o naszą planetę. Stolica Danii Kopenhaga również idzie w stronę pierwszego miasta na świecie bez dwutlenku węgla, inwestyjąc w farmy wiatrowe oraz zmieniając swój system ogrzewania miasta.

Czysta Woda

Dania posiada jedne z najczystrzych wód na całym świecie. Wyjątkowo, cała woda jest pobierana ze zbiorników wodnych, znajdujących się głęboko pod ziemią, prosto do kranów w duńskich domach. Po przefiltrowaniu wody w drodze do zbiornika prze kilka warts piasku, można ją pić bez dalszego filtrowania. Naszym zdaniem dostęp do czystej wody to prawo każdego człowieka, jednak 884 miliony ludzi obecne nie mają dostępu do bieżącej wody. Niestety woda pitna staje się jednym z najbardziej ograniczinych zasobów Ziemi.

Bogactwo to Zdrowie

Troska o obywateli, wymaganie przejrzystości, otwartość umysłu oraz dostarczanie ekologicznych rozwiązań to tylko kilka z rzeczy które składają się na wyjątkowość Danii. Wszystkie te czynniki razem pomagają zapewnić jasną przyszłość oraz szczęśliwsze i zdrowsze społeczeństwo. Pradopodobnie to jest sekret Najszczęśliwszego Narodu na Świecie wybranego podwójnie przez The World Happiest Board.

NATULIQUE narodził się z wiary, ze Natura i Zdrowie są o wiele istotniejsze niż rozwój finanasowy. Z tego powodu, od samego początku, Natulique był budowany na zupełnie innych strukturach niż komercyjne marki. Uczucia były najważniejsze poprzez cała drogę i wszystkie aspekty bisnesu. Dzięki temu NATULIQUE jest rodzinną firmą, które traktuje wszystkich pracowników i klientów jak członka rodziny, która dba o swoje dobro. Na poziomie produkcji oznacza to, że wszystkiw produkty wytwarzane są przy użyciu energii wiatrowej, pakowane są w odnawialne opakowania, a produkty są przynajmniej w 98,02% naturalne.