Natural Hair Colours

PROFESSIONAL SALON HAIR COLOURS

ด้วยการใช้สารเคมีที่น้อยกว่า แต่ได้ผลงานสีที่ดีกว่า

เราต้องการพัฒนาวงการซาลอน โดยนำเสนอให้ซาลอนมีทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Get in touch

เนเชอลีค(NATULIQUE) เราทำงานด้วยจุดยืนที่เรียบง่าย โดยการเลือกใช้ส่วนผสมออร์แกนิคหลากหลายชนิดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์แฮร์แคร์และผลิตภัณฑ์สี เพื่อให้ช่างผมมืออาชีพมีทางเลือกของสีที่ปลอดภัยและดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า ด้วยหลักการใช้สารเคมีที่น้อยกว่า แต่ได้ผลงานสีที่ดีกว่า

ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวรักธรรมชาติกับเรา
Salon Hair Colour
Organic Hair Coloursorganic hair colours

NATURAL HAIR COLOUR

ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ (NATURAL HAIR COLOUR) คิดค้นสูตรขึ้นโดยเน้นการคัดสรรส่วนผสมธรรมชาติและส่วนผสมออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สีที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด พร้อมคุณสมบัติการบำรุงเส้นผม และใช้ง่าย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม >

Natural Professional Stylingprofessional natural styling

PROFESSIONAL NATURAL STYLING

ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ (PROFESSIONAL NATURAL STYLING) ออกแบบและคิดค้นสูตรให้ลดการใช้สารเคมี เพิ่มส่วนผสมจากธรรมชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและปลอดภัยกว่า เพื่อให้ช่างผมมีผลิตภัณฑ์สไตล์ลิ่งสำหรับจัดแต่งทรงผมที่มีความเป็นธรรมชาติและสามารถเติมเต็มทุกความต้องการของช่างผม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม >

certified organic hair care

ORGANIC HAIR CARE

ผลิตภัณฑ์แฮร์แคร์ออร์แกนิค (ORGANIC HAIR CARE) ผลิตภัณฑ์แฮร์แคร์สำหรับช่างผมมืออาชีพที่มีคุณภาพโดดเด่นในตลาด เกิดจากความมุ่งมั่นและใส่ใจรายละเอียดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม >

คำมั่นสัญญาที่มีต่อวงการซาลอน :
ผลิตภัณฑ์สำหรับช่างผมมืออาชีพเท่านั้น

คำมั่นสัญญาของเรา

@NATULIQUE

ผลงานการสร้างสรรค์ล่าสุดโดยช่างผมมืออาชีพที่เลือกใช้ NATULIQUE