CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỚI CÁC SALON:
DÀNH RIÊNG CHO SALON

Tại NATULIQUE, chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của các sản phẩm độc quyền, chất lượng cao, có ý thức xã hội và trách nhiệm với môi trường trong phát triển kinh doanh cũng như sự nghiệp của khách hàng chúng tôi: các salon chuyên nghiệp. Đây là cam kết của chúng tôi và là lời giải thích vì sao bạn không bao giờ có thể tìm thấy của sản phẩm chúng tôi ở các kệ hàng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi đơn giản từ chối việc thay đổi kênh phân phối các sản phẩm bất chấp những lợi ích rõ ràng với công ty chúng tôi, vì chúng tôi hiểu rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến khách hàng của chúng tôi ra sao. Chúng tôi tin rằng các sản phẩm chăm sóc và tạo kiểu chuyên nghiệp chỉ nên được phân phối kèm lời khuyên từ các chuyên gia salon.

NATURAL HAIR COLOUR
ORGANIC HAIR CARE
Liên hệ với chúng tôi