NATURAL HAIR COLOURS

PPD Free Hair Colours

Màu nhuộm NATULIQUE không chứa PPD: Tại NATULIQUE, chúng tôi không ngừng nỗ lực hướng tới việc tạo ra giải pháp tốt nhất với hàm lượng thành phần tự nhiên và hữu cơ cao nhất. Màu nhuộm của chúng tôi có thể chứa hàm lượng PPD thấp nhất trong màu nhuộm chuyên nghiệp trên thế giới. Giờ đây, chúng tôi còn tạo ra màu nhuộm hoàn toàn không chứa PPD mà vẫn đảm bảo chất lượng màu nhuộm và độ phủ bạc.

0%
Không PPD
0%
Không Lauryl Sulfate
0%
Không Parabens
0%
Phủ bạc
PPD Free Hair Colour - mahogany golden blondePPD Free Hair Colour - red violet auburn
PPD Free Hair Colour - tropical strawberry blondePPD Free Hair Colour - light chestnut red
PPD Free Hair Colour - deep flame redPPD Free Hair Colour - intense red dark blonde
PPD Free Hair Colour - dark tropical strawberry blondePPD Free Hair Colour - Intense Copper Mix
PPD Free Hair Colours

Giờ đây chúng tôi mang đến 11 tông màu tự nhiên 100% không chứa PPD – một sự lựa chọn thay thế màu nhuộm cơ bản của chúng tôi. Màu Zero Colours được phát triển dành cho khách hàng cực kỳ nhạy cảm với PPD. Có sẵn trong chai nhôm 75ml có khả năng tái chế.

PPD Free Naturals